لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ح

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 10 فروردين 1399
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ح

تعداد موارد یافت شده: 11
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
عباسعلی حاجی بگلو شیلات شيلات و محيط زيست استاديار http://hajibeglou.profcms.gau.ac.ir
سمانه حاجي حسيني دروس عمومی مربي http://hajihoseini.profcms.gau.ac.ir
عبدالمجيد حاجي مرادلو شیلات شيلات و محيط زيست دانشيار http://hajimoradloo.profcms.gau.ac.ir
هاشم حبشي جنگل شناسی و اکولوژی جنگل علوم جنگل استاديار http://habashi.profcms.gau.ac.ir
موسي حسام مهندسی آب مهندسی آب و خاک استاديار http://hesam.profcms.gau.ac.ir
سعيد حسني علوم دامی استاد http://hasani.profcms.gau.ac.ir
سید حسین حسینی فر شیلات شيلات و محيط زيست استاديار http://Hoseinifar.profcms.gau.ac.ir
محسن حسينعلي زاده مدیریت مناطق بیابانی مرتع و آبخیزداری استاديار http://Hoseinalizadeh.profcms.gau.ac.ir
سيد عباس حسيني شيلات و محيط زيست استاد http://hoseini.profcms.gau.ac.ir
سيد مجيد حسيني نژاد معارف اسلامی دروس عمومی مربي http://hoseininezhad.profcms.gau.ac.ir
غلامعلي حشمتي مرتع و آبخیزداری استاد http://heshmati.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته