لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ج

تعداد موارد یافت شده: 4
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
سيد مهدي جعفري مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی صنایع غذایی استاديار http://m-jafari.profcms.gau.ac.ir
ولي اله جعفري شیلات شيلات و محيط زيست استاديار http://v-jafari.profcms.gau.ac.ir
يوسف جعفري آهنگري فیزیولوژی دام و طیور علوم دامی استاد http://y-jafari.profcms.gau.ac.ir
رامتین جولائی مدیریت اقتصاد کشاورزی مدیریت کشاورزی دانشيار http://joolaie.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته