لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ت

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ت

تعداد موارد یافت شده: 5
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
حسينعلي تاش شمس آبادي مکانیک ماشینهای کشاورزی مهندسی آب و خاک استاديار http://tash.profcms.gau.ac.ir
نورمحمد تربتي نژاد تغذیه دام و طیور علوم دامی استاد http://torbatinejad.profcms.gau.ac.ir
احمد تقی زاده علی سرایی نامشخص مدیریت کشاورزی استاديار http://taghizadehsarai.profcms.gau.ac.ir
وحيد تقي زاده شیلات شيلات و محيط زيست استاديار http://taghizadeh.profcms.gau.ac.ir
عبدالحکیم توغدری تغذیه دام و طیور علوم دامی استاديار http://toghdory.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته