لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ی

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ی

تعداد موارد یافت شده: 5
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
حسن یگانه مدیریت مرتع مرتع و آبخیزداری استاديار http://yeganeh.profcms.gau.ac.ir
حسین یوسفی تکنولوژی و مهندسی چوب مهندسی چوب و کاغذ استاديار http://yousefi.profcms.gau.ac.ir
احد يامچي اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی تولید گیاهی استاديار http://yamchi.profcms.gau.ac.ir
احمدرضا يزداني تغذیه دام و طیور علوم دامی دانشيار http://yazdani.profcms.gau.ac.ir
محسن يزدانيان گیاهپزشکی تولید گیاهی استاديار http://yazdanian.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته