لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ه

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ه

تعداد موارد یافت شده: 4
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
سید رضا هاشمی فیزیولوژی دام و طیور علوم دامی استاديار http://hashemi.profcms.gau.ac.ir
سيد علي اكبر هدايتي شیلات شيلات و محيط زيست استاديار http://Hedaiati.profcms.gau.ac.ir
ابوطالب هزارجريبي مهندسی آب مهندسی آب و خاک استاديار http://hezarjaribi.profcms.gau.ac.ir
خدايار همتي باغبانی تولید گیاهی دانشيار http://hematti.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته