لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف پ

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: پ

تعداد موارد یافت شده: 5
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
آيدين پارساخو علوم جنگل دانشيار http://Parsakhoo.profcms.gau.ac.ir
پرستو پورعاشوري نامشخص شيلات و محيط زيست استاديار http://Pourashouri.profcms.gau.ac.ir
محمد هادي پهلواني اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی تولید گیاهی دانشيار http://pahlavani.profcms.gau.ac.ir
وحيده پيام نور جنگل شناسی و اکولوژی جنگل علوم جنگل استاديار http://payamnour.profcms.gau.ac.ir
سيد يوسف پيغمبري نامشخص شيلات و محيط زيست دانشيار http://paighambari.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته