لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ط

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 10 فروردين 1399
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ط

تعداد موارد یافت شده: 2
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
عبدالحسين طاهري تولید گیاهی دانشيار http://taheri.profcms.gau.ac.ir
تقي طبرسا تکنولوژی و مهندسی چوب مهندسی چوب و کاغذ استاد http://tabarsa.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته