لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ض

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 25 مهر 1398
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ض

تعداد موارد یافت شده: 1
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
امان محمد ضيائي فر صنایع غذایی دانشيار http://Ziaiifar.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته