لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ز

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 10 فروردين 1399
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ز

تعداد موارد یافت شده: 4
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
آرش زارع گاریزی آبخیزداری مرتع و آبخیزداری استاديار http://zare.profcms.gau.ac.ir
حسين زارعي باغبانی تولید گیاهی دانشيار http://zarei.profcms.gau.ac.ir
ابراهيم زينلي زراعت تولید گیاهی دانشيار http://zeinali.profcms.gau.ac.ir
خليل زينلي نژاد اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی تولید گیاهی استاديار http://zaynalinezhad.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته