لیست اساتید دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان - حرف ذ

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سه‌شنبه 22 آبان 1397
جستجو بر اساس حروف الفبا
ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی 

لیست اساتید - حرف: ذ

تعداد موارد یافت شده: 2
نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده مرتبه علمی آدرس صفحه خانگی
مهدي ذاكري نيا مهندسی آب و خاک دانشيار http://zakerinia.profcms.gau.ac.ir
مهدی ذلفقاری شیلات شيلات و محيط زيست استاديار http://zolfaghari.profcms.gau.ac.ir
جستجوی پیشرفته