دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 12 آذر 1400
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت

1
 آقای دکتر سید ضیاء هاشمی 
 سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
2
 آقای دکتر عبدالرضا باقری
 مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
3
 آقای دکتر سید حسین حسینی
 رئیس کمسیون دائمی
4
 آقای دکتر الهیار ترکمن
 نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

5
 آقای دکتر علی نجفی نژاد
 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دبیر هیات امنا
6
 آقای دکتر فرهاد یغمایی
 رئیس دانشگاه گلستان
7
 آقای دکتر حسین گلچینی
 سرپرست دانشگاه گنبد
8
 آقای دکتر عبدالحسین طاهری
 عضو هیات امنا
9
 آقای دکتر نورمحمد تربتی نژاد
 عضو هیات امنا

10
 آقای دکتر حسن صادقلو
 عضو هیات امنا
11
 آقای دکتر غلامرضا حدادچی
 عضو هیات امنا
12
 آقای دکتر اسکندر زند
 عضو هیات امنا
13
 حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید مجتبی نورمفیدی
 عضو هیات امنا