دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 25 مهر 1398
بررسی سنتیک خشک کردن اسمزی پرتقال
استفاده از اسانس‌هاي گياهي به‌عنوان آنتي‌اکسيدان طبيعي در کاهش فعاليت آنزيم پراکسيداز

Resistance to airflow through bulk pistachio nut as affected by the moisture content, direction of airflow, variety and filling method