دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
تأثير پايه بر ميزان فنل، فلاونوئيد و فعاليت آنتي‌اكسيداني ميوه در پرتقال تامسون ناول
تأثیر روش‌های مختلف خشک کردن روی میزان اسید کافئیک و اسید کلروژنیک برگ و دمبرگ کنگر فرنگی

بررسی اثر زمان برداشت بر پتانسیل آنتی‏اکسیدانی برگ‏های پاجوش گیاه کنگر ‏فرنگی