دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
ارزيابي بازار مصرف آبزیان و فرآورده‌هاي شيلاتي در شهرستان گرگان
: بررسی نحوه جمع‌آوری، نگهداری، حمل و نقل و دفن زباله‌های بیمارستانی در شهرستان گرگان
تحلیل اقتصادی تولید کپورماهیان در استان گلستان

تحلیل اقتصادی تولید ماهی قزل‌آلا در استان گلستان

بررسی میزان آگاهی‌های محیط زیستی دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبيرستان شهرستان گرگان