دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
مقايسه ارزش غذايی کنجاله کلزا و کنجاله سويا در جيره جوجه ­هاي گوشتي
برنامه اصلاح نژادی برای بهبود متوازن عملکرد و سلامتی در جوجه‌های گوشتی
تخمین پارامترهای ژنتیکی اندام‌های داخلی و ارتباط آن‌ها با صفات تولیدی در بلدرچین ژاپنی
بررسی میزان و نسبت اسیدهای چرب امگا 6 و امگا 3 در زرده تخم بلدرچین‌های ژاپنی و سفید انگلیسی