دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 13 خرداد 1402

برگزاری نشست تخصصی(اهمیت بافرهای گیاهی در حفاظت خاک)

( تاریخ ارسال خبر: شنبه 23 تير 1397 - 11:42 )
برگزاری نشست تخصصی(اهمیت بافرهای گیاهی در حفاظت خاک)


نشست تخصصی(اهمیت بافرهای گیاهی در حفاظت خاک) با حضور رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، جمعی از مدیران و کارشناسان استانی و اعضاء هیات علمی گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه برگزار شد.

در این نشست دکتر حسینعلی زاده ضمن اشاره به موضوع استفاده از بافرهای گیاهی در داخل و حاشیه شهرها به بیان فوائد بافرهای گیاهی در حفاظت از منابع خاک، کنترل سیلاب و رسوب و بهبود تنوع زیستی، نقش این نوارهای گیاهی را در کنار آبراهه ها و دریاچه ها نیز حائز اهمیت فراوان پرداختند.

در ادامه‌ی این نشست، دکتر شیخ و دکتر سعدالدین از دیگر اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بر نقش و جایگاه بهره برداری بهینه از منابع آب از طریق طراحی انواع سامانه های جمع آوری آب باران پرداختند و با تشریح روشهای مختلف استحصال آب باران در محدوده های شهری به نمونه های موفق این روشهای حفاظت از منابع آب اشاره کردند.

در ادامه این نشست هم اندیشی، اعضای حاضر به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده و چگونگی اجرای آن در استان گلستان اشاره کردند.

سپس رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پیرامون لزوم استفاده از بافرهای گیاهی در حفاظت از اراضی شیب دار محدوده شهرهای استان سخنانی بیان کرد.

دکتر نجفی نژاد ضمن جمع بندی موضوعات مطرح شده در این نشست، گفت: اطلاعات و دانش کافی در زمینه استفاده از تکنیکهای حفاظت خاک و جمع آوری آب در اختیار دانشمندان می باشد، و در صورت همت سایر دستگاههای اجرایی می توان به میزان قابل توجهی از هدر رفت منابع آب و خاک شهری جلوگیری کرد که در این زمینه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پیش قدم و آماده هر گونه همکاری می باشد.

گفتنی است: بافرهای گیاهی یا نوارهای حائل شامل گیاهانی هستند که در حاشیه اراضی و آبراهه‌ها کاشت می شوند و باعث کاهش هدر رفت خاک، تولید رسوب و کاهش حجم آلاینده‌های موجود در رواناب می شود.

 

روابط عمومي دانشگاه
موضوع: اطلاعيه هاي مهم
بازدید این خبر : 1789

لينك هاي مربوط