دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 27 دي 1397

محفل ادبی ویژه روز بزرگداشت فردوسی در دانشگاه برگزار شد

( تاریخ ارسال خبر: چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397 - 10:41 )
محفل ادبی ویژه روز بزرگداشت فردوسی  در دانشگاه برگزار شد

به همت کانون ادبی دانشجویان و حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی محفل ادبی ویژه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، در سالن شهریاری دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای جلسه حسین دوست محمدی کارشناس امور کانون ها در خصوص جایگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در ایجاد هویت ایرانی – اسلامی و پیوند بین هویت تاریخیِ ایرانی و هویت دینیِ اسلامی سخن گفت.

پس از آن دکتر زارع با موضوع جایگاه حماسه در شاهنامه فردوسی و لزوم حفظ فرهنگ حماسی در جوانان به ویژه در قبال تهدیدهای دنیای معاصر سخنانی بیان کرد.

در پایان نیز تعدادی از شاعران دانشجو به قرائت اشعار خود پرداختند.

 

روابط عمومي دانشگاه
موضوع: اخبار روزانه
بازدید این خبر : 144

لينك هاي مربوط